Zpětné uplatnění Daňové ztráty v DPPO a DPFO

Vytvořil | 16 dubna, 2021

Několikrát jsme vás upozorňovali na legitimní optimalizaci, kterou představuje využití „aktuální“ daňové ztráty vykázané v daňovém přiznání za rok 2020, a to formou:

  • Dodatečného daňového přiznání za rok 2018 nebo 2019! 🙂

Jak postupovat?

Není to nijak složité, využijete například v tiskopise DPPO:

  • příslušnou tabulku „E“ (dopíšete daňovou ztrátu na nový řádek) a
  • vyplníte odpovídající řádky k odečtu této „nové“ daňové ztráty.

U Daňového přiznání FO doporučujeme doplnit údaje do přílohy č. 6.

INFO

K dispozici je též sdělení FinS z loňského roku, které zohledňuje i „loňskou“ variantu očekávané ztráty. Citujeme:

  • „Poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří využijí výše uvedené možnosti uplatnit „očekávanou“ daňovou ztrátu, tak učiní na tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob platném pro dané zdaňovací období. Uplatněná „očekávaná“ daňová ztráta se uvede na ř. 230 II. oddílu stejným způsobem, jakým se uvádí uplatňovaná daňová ztráta vzniklá a stanovená za předcházející zdaňovací období. V rozčlenění částky uvedené na ř. 230 II. oddílu v tabulce E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 ZDP se ve sloupci 1 uvede zdaňovací období, za které je očekávaná daňová ztráta určena, a ve sloupci 4 výše uplatňované „očekávané“ daňové ztráty.
  • Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří využijí výše uvedené možnosti uplatnit „očekávanou“ daňovou ztrátu, tak učiní na tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob platném pro dané zdaňovací období. Uplatněná „očekávaná“ daňová ztráta se uvede na ř. 44 2. oddílu stejným způsobem, jakým se uvádí uplatňovaná daňová ztráta vzniklá a stanovená za předcházející zdaňovací období. V rozčlenění částky na ř. 44 2. oddílu v Příloze k přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 ZDP se uvede ve sloupci 1 zdaňovací období, za které je očekávaná daňová ztráta určena, a ve sloupci 4 výše uplatňované „očekávané“ daňové ztráty, za předpokladu, že bude tato nepovinná příloha přiložena k daňovému přiznání.“

Naše RADA

Jako důkazní prostředek se odvoláte na již platně podané daňové přiznání za loňský rok. 🙂

Neváhejte, a je-li to Váš případ, o víkendu si zpracujte dodatečné daňové přiznání, vznikne přeplatek na dani! 🙂

Jeden komentář k “Zpětné uplatnění Daňové ztráty v DPPO a DPFO

  1. ADKA Autor příspěvku

    ADKA
    Na opakující se dotazy, jak se zohlední Dodatečné DP v účetnictví, odpovíme v zítřejším článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *