Zrušení registrace k DPH – ukončení činnosti

Vytvořil | 15 února, 2023

Minulý týden jsme uveřejnili optimistický článek, jak je snadné zrušit registraci, protože byl zvýšen limit na 2 000 000 Kč.

Ukončení činnosti

Doplňujeme informaci podle sdělení Finanční správy pro situace, kdy plátce ukončí činnost, zpravidla podnikání. Citujeme:

„Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů.

Žádost o zrušení registrace se podává na formuláři „Žádost o zrušení registrace“, který je k dispozici mj. na internetových stránkách Finanční správy ČR: Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Pro snadné a pohodlné podání však doporučujeme využít formulář k elektronickému vyplnění a odeslání dostupný v aplikaci EPO nebo v Daňové informační schránce plus.

Žádost se podává do 15 dnů ode dne, kdy nastaly důvody pro zrušení registrace, u místně příslušného finanční úřadu.“

Naše RADA

Příslušnou žádost vyplňujte pečlivě, aby vše proběhlo bez problémů. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *