Měsíční archiv: Prosinec 2015

Kontrolní hlášení a Daňová správa

Vytvořil | Prosinec 21, 2015

Stále se objevují nové a nové rady

Novela DPH

Ve stínu politických diskusí k EET se trochu vytratila nejdůležitější novinka v DPH – nový systém Kontrolních hlášení.

🙃

Jedná se vskutku o obrovskou administrativní zátěž pro všechny plátce daně, proto jsme tomuto tématu věnovali již řadu článků.

A ve snaze pomoci realizovat tuto novinku budeme pokračovat.

Pomocnou ruku, byť na poslední chvíli, nabízí také daňová správa.


Vedle zatím poslední (třetí) oficiální Informace ze dne 4. 12. 2015 jsou k dispozici další zdroje, i když méně právně závazné – odpovědi na aktuální otázky.


Plné moci

Zejména pro fyzické osoby, které nemají vlastní zkušenosti s podáváním daňových přiznání, a tyto podklady jim zpracovává externí účetní nebo daňový poradce, je důležitá rada k systému plných mocí pro odevzdávání kontrolních hlášení.

Daňová správa připravila i vzor plné moci.

Kontrolní hlášení a číslo dokladu

Vytvořil | Prosinec 17, 2015

Klíčový údaj pro KH! 🙃

Kontrolní mechanismus

Má-li fungovat systém Kontrolního hlášení, musí být daňová správa schopna přiřadit daňové doklady obou partnerů.

Evidenční číslo daňového dokladu

Je právě tím údajem, který umožní „spárování“ daňových dokladů dodavatele/odběratele.

Jak má údaj vypadat?

K této problematice se objevují stále nové a nové informace.


Má platit podle DS následující zásada:

„Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vyplňuje se pouze číslo daňového dokladu, nikoli označení čísla („Fa.č.“ nebo FA.Č.“), není-li toto označení součástí čísla dokladu.“


🙂

Dále Vás odkazujeme na stránky daňové správy („DS“), kde jsou uvedeny vzorové příklady.

Účetní uzávěrka a vyúčtování služeb

Vytvořil | Prosinec 16, 2015

Účetnictví vs. DPH

Pravidla DPH

Pro účely daně z přidané hodnoty platí poměrně benevolentní podmínky, neboť podle § 21/5/b Zákona o DPH se den uskutečnění zdanitelného plnění určí „až“ k datu:

 • kdy je proveden odečet

nebo

 • zjištěna skutečná spotřeba, což může při „propočtu“ trvat dlouho.

Účetní uzávěrka

K rozvahovému dni, u kalendářního roku k 31. 12., nemůžeme čekat na „vyúčtování“.

Účetní principy jsou jasné – položky patřící do daného účetního období, musí být zaúčtovány.


Provedeme kvalifikovaný odhad a zaúčtujeme dohadné položky pasivní, DPH mohlo samozřejmě být už u záloh.

V následujícím roce – na základě faktury (vyúčtování) – zúčtujeme dohadnou položku a rozdíl patří do účetního období 2016 a je daňové zohledněn bez úprav.


Jde o klasický případ rozdílu mezi účetnictvím a daní z přidané hodnoty.

Dohody o provedení práce a DPFO

Vytvořil | Prosinec 15, 2015

Je zde možná optimalizace

Srážková daň

Je samozřejmě velmi oblíbená, protože:

 • srážku provádí plátce daně,
 • a příjemce již „nic“ neřeší, dostává netto příjem a nemá žádné daňové povinnosti.

Optimalizace

Zákon o daních z příjmů navíc nabízí zajímavou možnost optimalizovat daňovou povinnost fyzickým osobám.


Fyzická osoba má v roce 2015 několik dohod o provedení práce. Dále pronajímá rodinný dům, jedná se o příjmy podle § 9.

Dílčí daňový základ z § 9 ZDP není vysoký, a tak fyzická osoba ani nevyužije všechny slevy na dani.

Proto do daňového přiznání zařadí také Dohody o provedení práce – srážková daň se stává de facto zálohou a může inkasovat přeplatek na dani.


Samozřejmě musí mít fyzická osoba příslušné doklady potvrzující provedené srážky daně.

Fyzická osoba a Kontrolní hlášení (2)

Vytvořil | Prosinec 14, 2015

Zdaňovací období?

Plátce DPH – fyzická osoba

V zásadě není rozdíl mezi plátci DPH:

 • fyzickou nebo
 • právnickou osobou.

🙂

Od příštího roku se ztrácí výhoda u elektronického podání kvůli novému kontrolnímu hlášení.

Zdaňovací období

Výjimka bude platit u období, za které se podává Kontrolní hlášení.

🙂

Přestože se má Kontrolní hlášení podávat vždy za kalendářní měsíc, fyzická osoba – má-li zdaňovací období čtvrtletí – tak činit nemusí. Na rozdíl od právnické osoby…

Kontrolní hlášení – novinky DS

Vytvořil | Prosinec 10, 2015

Aktuální změny

Kontrolní hlášení

Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali a samozřejmě tomu bude i nadále.

🙂

Dobrou zprávou je, že se daňová správa odhodlala k důletitému kroku a opravila několik chyb ze svého druhého červencového sdělení…

Novinky naleznete na stránkách DS.

Co je nového?

Došlo k několika doplněním, například:

 • k daňovým dokladům: splátkový kalendář, platební kalendář,
 • opravám základu daně,
 • reverse charge.

Limit 10 000 Kč

Kontraverzní postoj zatím zaujímá daňová správa u klasifikace limitu 10 000 Kč včetně DPH.


Ač je to nelogikcé, pro KH se jakoby do režimu DPH – který nemá s KH nic společného – mají započítávat osvobozená plnění nebo plnění mimo předmět DPH, jsou-l i uvedena na jednom Daňovém dokladu.


Tiskopis KH

Znovu byl publikován tiskopis Kontrolního hlášení, ale podle doplňující textu v něm nemají být žádné úpravy.

Manželé a nájem

Vytvořil | Prosinec 9, 2015

Optimalizace se nabízí… Jak potvrzuje následující TIP! 🙂

Příjmy z pronájmu

Podle klasifikace tzv. Dílčích daňových základů řadíme příjmy z pronájmu do § 9 ZDP.

Jde o příjmy:

 • z pronájmu nemovitých věcí,

a

 • movitých věcí, pokud nejsou pronajímány příležitostně.

Manželé

Mají obrovskou výhodu, je-li pronajímaný majetek ve společném jmění:

 • zdaní tyto příjmy v § 9 ZDP ten z manželů, u kterého to bude výhodnější.

🙂

A nezapomeňte na další plus.


Každý rok to může být jinak, optimalizaci tak provádíte znovu a znovu… Vždy se testuje právem, u kterého z manželů bude zdanění výhodnější.


Nevíte-li si rady, zeptejte se daňového poradce, ať zbytečně neplatíte daně…!

Nové účetnictví?

Vytvořil | Prosinec 8, 2015

Podle typu účetních jednotek?

Novela účetnictví

Mediálně probírané novinky v Zákoně o účetnictví, platné od ledna příštího roku, nejsou až zase tak významné, jak se prezentují.

Účetní principy

Jako takové jsou zachovány a nic na tom nemění zavedení několika typů účetních jednotek:

 • mikro,
 • malá,
 • střední, a
 • velká.

Audit účetní závěrky

Pravidla pro zásadní odpověď na otázku – je či není povinný audit účetní závěrky – se nezměnila.


Je jasné, podle členění účetních jednotek na „typy“, že povinný audit nemá i nadále účetní jednotka, která bude nově nazvána „mikro“ nebo „malá“.


Uvedené platí u „malé“ účetní jednotky pro SRO – společnosti s ručením omezeným.

Stále budou přísnější pravidla pro AS – akciové společnosti (splnění jen jednoho kritéria).

Fyzická osoba a DP

Vytvořil | Prosinec 3, 2015

Blíží se konec roku

Daňové přiznání

Fyzické osoby se pomalu připravují na podání daňových přiznání za letošní rok.

Podnikající fyzické osoby zvažují, jestli zvolí:

 • prokázané výdaje,

nebo

 • paušální výdaje.

"Usmívající

Myslete na to, že na takové klíčové rozhodnutí pro optimalizaci daňové povinnosti máte dost času.

Daňová správa

Určitě se však vyplatí sledovat, co je nového.

Na stránkách daňové správy je zdroj – upozornění na tiskopisy (podává-li se například daňové přiznání jen za část kalendářního roku).

"Usmívající

Tak zde naleznete výpočtové tabulky k daňovému zvýhodnění.

Novela zákona o účetnictví

Vytvořil | Prosinec 2, 2015

Je i není významná?!

Účetní předpisy

Z praxe víme následující, pokud se hlavní účetní setká s nějakým účetním problémem, nahlédne do následujících předpisů:

 • Vyhlášky

nebo

 • Českých účetních standardů.

Takový postup je správný, neboť v těchto „prováděcích“ předpisech jsou ty nejdůležitější návody pro běžné účetnictví.

Zákon o účetnictví

Je mnohdy právem považován za nezáživnou obecnou normu.

Nicméně Vám doporučujeme nahlédnout do její novely.

Základní informaci naleznete mimo jiné na stránkách daňové správy.

Na našem Blogu Vás budeme o novinkách průběžně informovat. Důležité je, že pro povinný audit za letošní rok se v zásadě nic nemění.