Měsíční archiv: Únor 2020

DNES zjištěný inventurní rozdíl a daně roku 2019?

Vytvořil | Únor 28, 2020

Titulek mnohé zaskočí, ale pravdou je, že v souladu s účetními předpisy, zákonem o účetnictví § 29/6. lze fyzickou inventuru provést do zítra. 🙂


To platí, když se jedná o účetní období kalendářní rok 2019! 🙂


A co daně?

Předpokládáme, jak tomu také bývá – že se zdaňovací období rovná účetnímu období.

Proto na otázku z titulku platí jednoduchá odpověď:

  • Zjištěné inventurní rozdíly skutečně patří do loňského roku!

Nezapomeňte je doúčtovat v rámci účetní uzávěrky.


Naše RADA

Především se důkladně věnujte analýze mank a přebytků, jak uvádíme v mnoha publikovaných článcích, daňové dopady lze optimalizovat. 🙂

Daňové zvýhodnění („daňový bonus“)

Vytvořil | Únor 27, 2020

Připravují se daňová přiznání a nejvíce dotazů se týká fyzických osob, které přeci jen mají méně zkušeností s daněmi.

Slevy na dani

Právě poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají několik možností, jak si snížit vypočtenou daňovou povinnost. 🙂

A co nerezident?

Aktuální dotaz se týká daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP.

Předpokládáme, že se jedná o daňového nerezidenta, přesto máme pro tazatele dobrou zprávu.

Podle § 35c/5 ZDP může i on uplatnit tento nárok! 🙂


Musí však být splněna podmínka, že

  • „…úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozené…“.

Dále se nepočítají příjmy zdaněné srážkovou daní.


Naše RADA

Skutečně je rozumná, před podáním daňového přiznání, kontrola všech zákonem o daních z příjmů nabízených daňových úlev!🙂

Nejde jen o nezdanitelné části základu daně podle § 15, ale také slevy na dani – ustanovení § 35 a násl. ZDP.

Dohody o provedení práce a optimalizace

Vytvořil | Únor 26, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz a nabízíme možnou optimalizaci! 🙂

Povinnost podat DP DPFO?

Podle § 38g/2 zákona o daních z příjmů nevzniká tato povinnost, pokud má fyzická osoby příjmy ze zaměstnání od jednoho plátce (není-li souběh), jestliže učinil prohlášení.


Dále se nepodává DP u příjmů zdaněných srážkovou daní – zde předpokládáme, u dohod o provedení práce. 🙂


Výhody při podání daňového přiznání

Jsou-li skutečně splněny výše uvedené podmínky, z dotazu nemáme všechny relevantní informace, může být výhodnější daňové přiznání zpracovat a odevzdat!

Nabízí to zákon o daních z příjmů v § 36/7.


V daňovém přiznání například poplatník uplatní slevu na dani, získá díky přeplatku daň, která byla odvedena formou srážkové daně. 🙂


Naše RADA

Daňové přiznání se zpracuje v těchto situacích na jednodušším tiskopise pro závislou činnost.

DP DPH za leden je/není komplikované?

Vytvořil | Únor 25, 2020

Bohužel je titulek správný, ale autor článku je v tom nevinně… 🙂

NENÍ… 🙂

Tato odpověď je možná, pokud v lednu nemáte žádné vztahy se zahraničím.

JE… 🙃

Jedná se o „povinnou harmonizaci“ evropských předpisů, o které jsme Vás již několikrát informovali.

Co dělá resort MF?

Na to se musíte zeptat vedoucích pracovníků Finanční správy a jejich nadřízených.


Nikdo nemůže pochopit, proč vláda s pohodlnou většinou (byť Komunistů a SOC DEM, případně hodí-li se to – SPD), nedokázala za celý rok schválit potřebnou jednoduchou novelu zákona o DPH. 🙃


Alespoň na poslední chvíli je k dispozici aktualizovaný tiskopis souhrnného hlášení.

Naše RADA

Musíme se řídit zveřejněnými informaci, i když nejsou právně platné.

A zahraničním partnerům se omluvte – asi už v Evropě tuší, „KDO“ a „JAK“ nám vládne.

Informace k EET (ne)jsou? Ví „někdo“, co platí?

Vytvořil | Únor 24, 2020

Můžeme volně navázat na páteční článek, ve kterém jsme Vám na závěr popřáli pěkný víkend.

Tvrdá realita

První pracovní den nového týdne nás vrací do reality.

Co platí v EET?

To nikdo z vedení MF neví. Můžeme se seznámit třeba s odpovědí jednoho z klíčových mužů Finanční správy.


Na otázku, která se vyskytuje více než tři roky…, jak se má řešit EET, dojde-li k inkasu školného v hotovosti u soukromé školy, následovala šokující reakce:

  • „Vyčkejte na odpověď, kterou vám zašleme, není to jednoduchá problematika, nechci dělat ukvapené závěry.“ 🙃

(HN/10. 02. 2020 – jen jsme zvýraznili část textu.)


Pokyn k EET

Stále není k dispozici aktualizovaný Pokyn! 🙃

Hlášení zvláštní režimu

Zmatky na straně vedení Finanční správy nás už ani nepřekvapí. 🙃


Nedostatečně „opravený“ tiskopis pro čtvrtletní hlášení, snad nový tiskopis (ne)ní dosud oficiálně publikován.


Naše RADA

Doporučujeme:

  • Naši knihu, v níž je 170 konkrétních příkladů, desítky schémat a rad, jak postupovat, zda lze tento systém v praxi zjednodušit aj. 🙂

Kolaps Finanční správy nejen kvůli EET

Vytvořil | Únor 21, 2020

Chaotické daňové zákony, popletené sazby DPH (1), zoufalá příprava poslední etapy EET (2), ztrátový výsledek státního rozpočtu za leden (3) atd. atd. 🙃

(1) Sazby DPH – KDO je BLB?

Stačí nahlédnout do mnoha zveřejněných textů k populistickému snížení sazby DPH na pivo… Odpověď je jednoduchá…


Pivo = kojenecká voda

Takovou strategii vyznává aktuálně nejsilnější „strana“ spolu s Komunisty, SPD a částí SOC DEM. 🙃


(2) A co EET?

K přípravě EET si doplňme, že rok trvalo ministerstvu financí zpracování tiskopisu pro hlášení tržeb u zvláštního režimu.


Konečně byl publikován, ale nesmyslný… Následně z oficiálních stránek vymazán… 🙃

Po oprávněné kritice byl možná (jen částečně) vylepšen…


(3) A co státní rozpočet?

Meziroční rozdíl za leden je mínus 17 miliard (!), nejhorší výsledek za posledních sedmnáct let – reakce MF?


Odmítá cokoliv komentovat a po dvaceti letech prý mění metodiku… 🙃


Naše RADA

Vážení,

na neschopnou vládu na chvíli zapomeňte a užijte si víkend případně spojený s jarními prázdninami! 🙂

Tiskopisy pro DPH rok 2020

Vytvořil | Únor 20, 2020

Vládnoucí garnitura řeší jeden malér za druhým, v oblasti daně z přidané hodnoty až směšné, a to díky své absolutní nekompetentnosti. 🙃

Novela DPH 2020

Stále nebyla projednána, schválena, ale „něco“ platí


Jak je to možné?

Jedná se totiž o povinnou harmonizaci dávno schválených úprav v rámci EU!


Co platí?

Můžeme prý postupovat „po staru“ i „po novu“…

Tiskopisy

K dispozici jsou podle aktuální informace potřebné tiskopisy pro Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock).

Naše RADA

Všichni, kteří řeší každodenní daňové a účetní problémy, si musí poradit 🙂 – bez ohledu na nesmysly, které prezentuje Agent a jeho „tým“. 🙃

Minimální mzda v roce 2020

Vytvořil | Únor 19, 2020

Pouze krátce připomínáme, že je pro letošní rok upravena minimální mzda! 🙂

Nařízení vlády

V loňském roce se jednalo o částku 13 350 Kč,.


Nyní je zvýšena od 1. ledna na 14 600 Kč.

Viz Nařízení vlády č. 347/2019 Sb.


Zákon o daních z příjmů

Počítá s touto základnou, jak je to uvedeno mimo jiné v § 21h ZDP.

Naše RADA

Zkušené mzdové účetní si jistě poradí. 🙂

Vliv má výše uvedená úprava například na:

  • Slevy na umístění dítěte
  • Podmínky pro daňový bonus atd.

Zdanění darů mezi Fyzickými osobami

Vytvořil | Únor 18, 2020

Na toto téma jsme nedávno publikovali několik článků, na které navazuje aktuální dotaz, z něhož citujeme redakčně upravenou část:

  • Byt je ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob. Nyní jedna z nich svou polovinu daruje druhé osobě. Jak to bude s daní z příjmů?

Osvobození od daně z příjmů?

Na tyto případy, byť se jedná o přítele a přítelkyni, nelze automaticky uplatnit osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. c) bod první ZDP – „dar od příbuzného…“.


Existuje další varianta osvobození 🙂, podle bodu druhého tohoto ustanovení – jde-li o bezúplatný příjem:

  • „od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společné hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou“.

Společně hospodařící domácnost?

Prokazuje se různě, více viz poznámka v Pokynu D-22 k tomu textu zákona o daních z příjmů.

Naše RADA

Nejsme schopni posoudit 🙃, jde o právní rozbor, jestli jsou v tomto případě splněny podmínky pro výše uvedenou alternativní variantu osvobození od daně z příjmů.

Kniha EET pro všechny

Vytvořil | Únor 17, 2020

Aktuální nová kniha autora BLOGu je zpracována tak, aby pomohla všem… 🙂


V klidu si promyslete během léta, který ze systémů: on-line běžný nebo zjednodušený, nový zvláštní, je pro Vás nejlepší! 🙂

Kdyby vám nebylo něco jasného, zadejte dotaz na BLOGu!


Témata

Kniha je velmi rozsáhlá, má 228 stran… Naleznete v ní dvě stě vzorových příkladů a schémat… 🙂

Uvádíme přehled hlavních kapitol.

Principy EET Kdo je poplatníkem, testování rozhodných příjmů, přehled výjimek, procesní postupy při registraci, popis rutinního on-line provozu a zjednodušeného režimu aj.
Zvláštní režim Podrobný výklad, kdo může o tento off-line způsob požádat, jak by měl fungovat, náměty a kritéria pro rozhodování, který model by měl být výhodnější.
Nový poplatník Rady pro začínající poplatníky EET, jak se řeší přechodné období do konce dubna.
Optimalizace Rozbor konkrétních námětů s příklady pro optimalizaci EET.
Abeceda EET Seznam základních pojmů pro lepší orientaci.
Zákon o EET V platném znění.

Naše RADA

Název knihy je výmluvný: