Archiv kategorie: Audit úč. specifika

Přerušení odpisování a audit

Vytvořil | Červen 22, 2018

V závěrce k 31. 12. vznikl velký rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, auditorovi se to nelíbí a máme problémy s „jeho výrokem“. 🙃 Poradíte nám? Tak zní stručně jeden z dotazů. Právo přerušení odpisování se týká jak poplatníků daně z příjmů FO, tak poplatníků Právnických osob! Auditor vs. Daně Na problém, který bohužel existuje, že většina kolegů… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly a daně (audit)

Vytvořil | Červen 11, 2018

Červen je ve znamení dokončování závěrek a daňových přiznání, u odkladů a auditovaných subjektů. Pokračujeme v miniseriálu, ve kterém radíme nejen účetním, ale také kolegům Auditorům. 🙂 Auditor vs. Účetní Pravdou je, že se auditoři často zaměřují na formální stránku auditu, vyplňují si „své“ různé tabulky a ve skutečnosti netuší, co je či není podstatného v předložené… Zobrazit více »

Audity účetních závěrek finišují

Vytvořil | Květen 28, 2018

Tisíce účetních jednotek zažívá perné jaro, počasí je nádherné, ale účetní závěrka a podklady pro auditora nepočkají… 🙃 Práva a přání Auditora Není podstatné, jestli Vaším statutárním auditorem je fyzická nebo právnická osoba. Auditor má vyjádřit výrok k Vaší účetní závěrce, a tak potřebuje x-podkladů, které se Vám někdy zdají zbytečné… Rozhoduje kvalita toho kterého Auditora,… Zobrazit více »

Auditované účetní závěrky

Vytvořil | Červen 5, 2017

Měsíc červen je tradičně věnován účetním závěrkám, které jsou povinně auditovány. Proto Vám doporučujeme zkontrolovat několik důležitých oblastí, které souvisí nejen s účetní závěrkou. Pravidla pro audit Jako první krok je vhodné si znovu ověřit, zda opravdu splňujete podmínky pro povinný audit podle nových pravidel, o nichž jsme Vás již informovali. Vybrané účetní oblasti Následně se… Zobrazit více »

Časové rozlišení a audit

Vytvořil | Červen 25, 2015

Prý je u auditu povinné? Účetní principy Jedním ze základních účetních principů je v návaznosti na zákon o účetnictví, například § 3, zajištění časové a věcné souvislosti. To znamená, že zařadíme účetní operace do roku 2014, pokud s tímto účetním obdobím souvisí. Časové rozlišení vs. Dohadné položky Mohlo by se tedy zdát, že časové rozlišení je povinné.… Zobrazit více »

Audit a metodika účetnictví

Vytvořil | Červen 23, 2015

Jaká pravidla jsou rozdílná? Účetní předpisy Máme-li jakékoliv nejasnosti týkající se metodiky účetnictví, musíme nahlédnout do platných účetních předpisů. Orientace není jednoduchá, protože existují tři základní normy: Zákon o účetnictví, České účetní standardy a Vyhláška. Auditovaná účetní jednotka Tazatel řeší audit účetní závěrky za loňský rok. 🙂 Proto je možné odpověď výrazně zkrátit – v zásadě… Zobrazit více »

Audit a rozsah závěrky

Vytvořil | Červen 10, 2015

Co vše musí obsahovat? Zákon o účetnictví Rozsah účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví. Proto by v této oblasti neměly vznikat žádné problémy. Audit Podmínky pro povinný audit účetní závěrky jsou uvedeny v § 20 Zákona o účetnictví. V zásadě nejsou dále stanoveny žádné specifické požadavky na rozsah účetní závěrky. 🙃 Dotaz se týká „oblíbeného“ přání některého… Zobrazit více »

Účetní uzávěrka, Audit a časové rozlišení?

Vytvořil | Květen 14, 2015

O co se jedná? Principy účetnictví a audit Výše uvedenému dotazu autor odpovědi chvíli nerozuměl… Platí pro auditované účetní jednotky jiná pravidla? Dotaz je zpřesněn: Náš auditor nám nařídil, že musíme vše časově rozlišovat… Audit a pravidla Nahlédneme-li do účetních předpisů, zákona o účetnictví, Vyhlášky nebo Českých účetních standardů, zjistíme, že specifickým požadavků je minimum.… Zobrazit více »

Nerozumíme účtování zásob

Vytvořil | Červen 24, 2013

Dotaz se týká povinnosti účtování zásob každý měsíc? Poradíme Vám a dáme Vám dobrý TIP! 🙂 Metoda A a B Způsob účtování zásob v souladu s účetními předpisy je jen a jen na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jak jsme již několikrát uváděli. 🙂 Opravdu neplatí, že společnosti s povinným auditem musí účtovat pouze způsobem „A“….! 🙃 Na druhé… Zobrazit více »

Nejsme pod auditem, musíme účtovat o Odložené dani?

Vytvořil | Červen 28, 2012

Problematika odložené daně se opravdu běžně týká jen auditovaných společností. Audit V českých účetních předpisech nenalezneme mnoho rozdílů mezi povinně auditovanými a ostatními účetními jednotkami. Je to chyba, protože početnější druhá množina účetních jednotek oprávněně používá účetnictví především pro stanovení základu daně z příjmů. Odložená daň Jejím cílem je pro uživatele účetní závěrky přinést důležité informace o… Zobrazit více »