Archiv kategorie: Náležitosti DD

Jaký má být daňový doklad pro nárok na odpočet?

Vytvořil | Červenec 26, 2018

V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Zobrazit více »

Neúplné Daňové doklady

Vytvořil | Červenec 22, 2014

Máme nárok na odpočet DPH? ANO, skoro vždy – jak potvrzuje náš TIP! 🙂 Náležitosti DD V zákoně o DPH nalezneme popis náležitostí daňových dokladů v § 29 a násl. Jak máme postupovat, je-li DD neúplný? Předpokládáme, že základní informace potřebné pro vyčíslení nároku na odpočet DPH jsou k dispozici. Potom skutečně nárok můžete uplatnit! 🙂 Na… Zobrazit více »

Daňové doklady – Reverse charge

Vytvořil | Listopad 27, 2013

Jaký je rozdíl u DD pro přenos daňové povinnosti? Faktura a DD Jak jsme krátce popsali v posledním článku, většina faktur je daňovým dokladem. Některé jemnosti mají DD u reverse charge. 🙂 Výhodou je, že nárok na odpočet DPH není vázán u PDP na „fyzickou“ existenci daňového dokladu (na druhé straně máme současně povinnost odvést DPH… Zobrazit více »

Daňové doklady – faktury

Vytvořil | Listopad 26, 2013

Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů. Faktura Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“). ANO i NE… Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu: Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH). Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje… Zobrazit více »

Máme problémy s údaji na daňových dokladech.

Vytvořil | Září 24, 2012

Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »

Jaké datum musí být na daňovém dokladu?

Vytvořil | Září 21, 2012

Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit. Zdaňovací období Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012. Nárok na odpočet a DD Chceme-li uplatnit nárok na… Zobrazit více »