Archiv kategorie: Nehmotný majetek

Software a daňové náklady Fyzické osoby

Vytvořil | Leden 22, 2019

Doplňujeme – velmi krátce – naši odpověď na dotaz týkající se pořízení nehmotného majetku. Musí Fyzická osoba nový software v daních odpisovat? NE…🙂, NE…🙂! Raději jsme odpověď zopakovali… Skutečně platí výjimka pro fyzické osoby s příjmy z podnikání a nájmu, stačí, když výdaje prokazují a nevedou účetnictví. Zákon o daních z příjmů toto pravidlo uvádí v ustanovení § 24/2/zn. 🙂… Zobrazit více »

Účetnictví a limit pro dlouhodobý nehmotný majetek

Vytvořil | Červen 8, 2018

V úterním článku jsme si při řešení, jestli výdaje na pořízení nehmotného majetku jsou či nejsou samostatným softwarem, pomohli odkazem na účetní předpisy, konkrétně Vyhlášku. 🙂 Daně v tomto případě přebírají účetní metodiku. Účetní vs. daňové zákony Musíme si uvědomit, že účetní předpisy stanoví, že si účetní jednotka může určit finanční kritérium pro zařazení majetku – hmotného… Zobrazit více »

Software a náklady Fyzické osoby

Vytvořil | Červen 7, 2018

Na základě dalšího námětu doplňujeme krátkou poznámku k úternímu článku. 🙂 Řešili jsme, zda bezpečnostní systém, k němuž je nezbytný software, je nebo není nehmotným majetkem z pohledu právnické osoby. Se zohledněním účetních předpisů jde v tomto případě o hmotný majetek. Kdyby se jednalo jen o software? Takový majetek právnická osoba časově daňově odpisuje podle § 32a ZDP. Optimalizace… Zobrazit více »

Co je nebo není Nehmotným majetkem?

Vytvořil | Červen 5, 2018

Reagujeme na aktuální dotaz na BLOGu a připravili jsme stručné shrnutí k této problematice. 🙂 Nehmotný majetek (NM)? Zkoumáme tento pojem zejména z pohledu daně z příjmů právnických osob. Pravidla stanoví § 33a ZDP. Řešení dotazu je podle našeho názoru následující: Přístupový systém (bezpečností vložky, čipy) je dlouhodobým majetkem. Bez souvisejícího softwaru je nefunkční – proto se pro… Zobrazit více »

Pořízení nehmotného majetku a názor FÚ

Vytvořil | Prosinec 7, 2017

Zajímavý dotaz se objevil na blogu, nejde tak ani o problém nehmotného majetku („NM“) jako takového, ale navazující možnost využití tzv. editační povinnosti daňové správy. 🙂 Zopakujme si dotaz: Společnost si pořídila informační systém Microsoft Dynamics NAV a nemá k tomu zdrojové kódy. Jedná se o nehmotný majetek nebo služby? Lze využít pro řešení následných… Zobrazit více »

Software a jeho úpravy

Vytvořil | Červenec 11, 2017

Čas  od času je některý poplatník daně z příjmů překvapen, když se řeší, že by u jím používaného softwaru mohlo dojít k technickému zhodnocení („TZ“). Tento pojem máme vžitý s rekonstrukcemi a jinými stavebními pracemi, zejména u nemovitého majetku, případně modernizací movitých věcí. UpGrade? ALE pravdou je, že: tzv. UpDate = třeba jen aktualizace programu, u něhož jde… Zobrazit více »

Optimalizace pro Fyzické osoby a nehmotný majetek

Vytvořil | Květen 29, 2017

Závěr z předchozího článku některé čtenáře překvapil… 🙂 Fyzická osoba a § 7, § 9 ZDP Opravdu platí, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob řeší dílčí daňový základ podle § 7 nebo § 9, jestliže nevede podvojné účetnictví: náklad na pořízení třeba softwaru, nebo technické zhodnocení nehmotného majetku, uplatní jako jednorázový daňový náklad. Pan Nováček podniká,… Zobrazit více »

Nehmotný majetek pro Fyzické a Právnické osoby

Vytvořil | Květen 26, 2017

Reagujeme na aktuální dotaz k článku Tipy pro Právnické osoby. PO vs. FO Pro daňové účely musíme aplikovat tzv. časové odpisy, ale to se týká jen Právnických osob. 🙂 Pro Fyzické osoby existuje výjimka, neboť nehmotný majetek neodpisují, uplatní: vynaložené výdaje jako jednorázový daňový náklad! To platí, jestliže nevede Fyzická osoba podvojné účetnictví. Metodika časových odpisů… Zobrazit více »

Software a Fyzická osoba

Vytvořil | Září 18, 2014

Musí FO také nový software odpisovat? Nehmotný majetek Pro nehmotný majetek uplatňujeme v souladu s § 32a Zákona o daních z příjmů, je-li vstupní cena vyšší než 60 000 Kč, daňové odpisy. Aplikují se tzv. časové odpisy. 🙂 Pro fyzické osoby, poplatníky daně z příjmů, kteří mají příjmy v dílčím daňovém základu podle § 7 ZDP, jestliže nevedou účetnictví, jiný… Zobrazit více »

Odpisy nehmotného majetku

Vytvořil | Červenec 31, 2014

Pro daňové účely se uplatňují časové odpisy. Časový odpis Nehledejte v časových odpisech žádná úskalí, velmi jednoduše vypočítáte daňové odpisy: podle druhu nehmotného majetku – v souladu s ustanovením § 32a ZDP, jde o měsíční odpis, většinou na 36 kalendářních měsíců, protože se nejčastěji jedná o software. Není tedy možné, na rozdíl od hmotného majetku, vybírat si mezi… Zobrazit více »