VIDEO přednáška: Paušální DAŇ pro každého? ANO i NE!

Vytvořil | Leden 5, 2021

Vážení, na otázku v titulku neexistuje jasná odpověď. 🙃 Poradíme vám, neboť termín pro vstup poplatníka do “paušálního režimu” pro rok 2021 musí být oznámen správci daně do 11. ledna! 🙂 Proto jsme pro vás připravili jednoduché náměty ve dvacetiminutovém VIDEU 🙂 Zde uvádíme  jen obsah: PAUŠÁLNÍ DAŇ Daň z příjmů fyzických osob + Sociální pojištění + Zdravotní pojištění… Zobrazit více »

ROK 2021: Šance na změnu!

Vytvořil | Leden 4, 2021

Vážení, vstupme všichni do Nového roku 2021 OPTIMISTICKY. 🙂 Společně se nám určitě podaří naplnit všeobecné přání všech slušných občanů České republiky: aby  rok 2021 byl skutečně ROKEM ZMĚNY… 🙂 To znamená, že: skončí – tak jako ve většině krajů – vláda Spolku STOKA podporovaná bývalými a současnými Komunisty. 🙃 A co Čínská chřipka? Musíme být trpělivější, neboť neschopná vláda,… Zobrazit více »

Nový rok 2021

Vytvořil | Prosinec 31, 2020

Vážení, děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci v roce 2021! 🙂 Věřím, že společně všichni ve zdraví překonáme “Čínskou chřipku” a “Estebákovu” vládu, které decimují Českou republiku! 🙃 Mějte se fajn. 🙂 Jan Ambrož  

Daňové zmetky pro rok 2021

Vytvořil | Prosinec 14, 2020

Katastrofální selhání Estébáka a jeho vlády při řešení “Čínské chřipky” je bohužel jen špička ledovce.  Viz novela daně z příjmů. 🙃 Jednu z novinek zaměstnavatelé a zaměstnanci zřejmě uvítají… Stravenkový paušál Místo poukázek možná obdrží zaměstnanec peníze! 🙂 FKSP Musí se ovšem opravit související pravidla, a tak vás odkazujeme, nemůžeme zatím jinak, na tiskovou zprávu MF.… Zobrazit více »

Daňový paskvil bude schválen?

Vytvořil | Prosinec 11, 2020

V médiích a ve vyjádřeních odborníků se hovoří o “daňovém zmetku”, který na poslední chvíli prošel sněmovnou. 🙃 Co bude od 1. ledna platit? Pravděpodobně se podařilo nalézt v zoufalé situaci, způsobenou neschopnou vládou a resortem financí, shodu po jednání v senátu. Aktuální navrhovaná úprava zákona daních z příjmů snižuje výrazně daň z příjmů zaměstnancům. Naše… Zobrazit více »

Co je to “nová” Paušální daň?

Vytvořil | Prosinec 10, 2020

Na otázku v titulku vám nabízíme krátkou odpověď podle tiskové zprávy resortu financí. Citujeme některé základní parametry: „Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník: je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění, je OSVČ podle zákona… Zobrazit více »

Lhůty pro Daňovou ztrátu

Vytvořil | Prosinec 9, 2020

Neustále se opakují procesní problémy se stanovením lhůt při zkoumání daňových ztrát. Stanovisko GFŘ Snad praxe potvrdí teoretické závěry uveřejněné v aktuálním materiálu GFŘ. Jeho název je výmluvný: Informace k určení lhůty pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu Citujeme úvod: “GFŘ z důvodu… Zobrazit více »

Říjnový Koordinační výbor: nejasnosti u daně z přidané hodnoty aj.

Vytvořil | Prosinec 8, 2020

Uvádíme krátkou informaci, co bylo nového projednáno na říjnovém Koordinačním výboru. 🙂 Ty nejdůležitější k dani z přidané hodnoty byly “odloženy…”, viz níže. 🙃 Co bylo v říjnu projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů/557/29.01.20 Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu „Uzavřeno bez rozporu“ DPH/566/09.09.20 Oprava základu… Zobrazit více »

Paušál nebo Prokázané výdaje? A co Obchodní majetek FO aj.

Vytvořil | Prosinec 7, 2020

Z dalších jednáních odborníků, Koordinačního výboru KDP, upozorňujeme na nejasnosti, které existují u fyzických osob. Týkají se obchodního majetku a souvisí se způsobem stanovení dílčího základu daně z podnikání podle § 7 ZDP. Uvádíme přehled uzavřených příspěvků, jak potvrzuje závěrečná poznámka, daně jsou opravdu komplikované…! 🙃 Co bylo v září projednáno? „S rozporem uzavřeno“ Daň z příjmů a… Zobrazit více »

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen!

Vytvořil | Prosinec 4, 2020

Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již „dávno“ schválena, ale s účinností „až“ od 1. ledna 2021. 🙃 Do konce roku 2020 Plátce má právo volby, po dohodě s nájemcem zvolit „zdanění“ místo osvobození, a to podle § 56a/3 zákona o DPH. Důvod? Aby nemusel pronajímatel krátit nárok na odpočet daně na vstupu! 🙂 Tvrdé… Zobrazit více »