Co patří do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Vytvořil | Říjen 2, 2019

Na první pohled se jedná o zbytečnou otázku, neboť pravidla jsou popsána v § 4a zákona o DPH. V praxi se však vyskytují případy, kdy není tak jednoduché odpověď nalézt. 🙃 Dotaz Patří do obratu osvobozené dodání investičního zlata? Řešení Podle § 4a ZDPH nejsou součástí obratu plnění osvobozené bez nároku na odpočet (s výjimkou pro „soustavná“… Zobrazit více »

Platnost certifikátů pro EET

Vytvořil | Říjen 1, 2019

Čas překotně běží, potvrzuje to i „výročí“ zavedení Elektronické evidence tržeb, které se blíží… 🙃 Administrativní zajištění EET Před třemi lety si poplatníci museli vyřizovat zajištění fungování EET, hardwarové a softwarové vybavení. Základní povinnosti je/bylo vyřízení certifikátu pro pokladní zařízení. 🙃 Obnova certifikátu Resp. jeho vydání je zdarma, ale je třeba tak učinit včas, jak potvrzuje sdělení… Zobrazit více »

Hospodářský rok je/není výhodný?

Vytvořil | Září 30, 2019

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. 🙃 V pátečním článku jsme Vás informovali o existenci specifického účetního období, kterým je právě „toto jiné“ účetní období. Plusy a mínusy Odkazujeme Vás na již publikované články v kategorii Hospodářský rok, které se této problematice věnovaly: uplatnění daňové ztráty, obecná daňová pravidla u daně z příjmů. Naše RADA Při rozhodování, zda… Zobrazit více »

Účetní období Hospodářský rok existuje!

Vytvořil | Září 27, 2019

Je skutečně pouze na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jestli si zvolí jiné účetní období, než kalendářní rok. Zákon o účetnictví Rozhodující jsou ustanovení zákona o účetnictví, paragrafu třetího. Účetní období Hospodářský rok nezačíná 1. ledna. 🙂 Změna na HR Je ale třeba při přechodu na hospodářský rok včas informovat správu daní podle § 3/5 ZÚč :… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela (2)

Vytvořil | Září 26, 2019

Navazujeme na včerejší článek. Pro Váš klid doplňujeme, že zásadní „jiné“ způsoby výpočtu základu daně, Vás ještě nyní nemusí trápit. 🙂 Základ daně po novele Odkazujeme se na přechodná ustanovení novely ZDPH, bod třetí. Citujeme: „Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela: služby a nájem

Vytvořil | Září 25, 2019

V pondělním článku jsme Vám připomněli několik závažných témat, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona účinné od 1. dubna. 🙂 JAK souvisí s aktuálním daňovým přiznáním? To je otázka, na kterou si musí najít každý plátce DPH sám, resp. zohlední se jeho konkrétní činnosti, aktivity ovlivňující daň z přidané hodnoty. DUZP a služby nájem Nenápadnou změnou… Zobrazit více »

Vrácení DPH do JČS

Vytvořil | Září 24, 2019

Příští týden, a to v pondělí 30. září, je termín pro žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty subjektům z jiného členského státu („JČS“). Teorie Právo na vrácení DPH naleznete v § 82 a násl. zákona o DPH. 🙂 Praxe Je na první pohled složitější, ale využijte informace na webových stránkách Finanční správy. K dispozici jsou mimo jiné vzory plné… Zobrazit více »

Daňové přiznání DPH za srpen a novela

Vytvořil | Září 23, 2019

Letní dovolené jsou již „dávnou“ minulostí, a tak se můžeme soustředit na daně… DP DPH Ve středu je termín pro podání daňového přiznání k DPH za měsíc srpen. Proto Vám doporučujeme, abyste alespoň letmo nahlédli do tří desítek článků, v nichž jsme se novinkám věnovali. 🙂 Naše RADA Uvedeme jen několik témat (tipů) v abecedním pořadí: Auto Cena obvyklá… Zobrazit více »

Fyzická osoba a novela daně z příjmů

Vytvořil | Září 20, 2019

V pondělí jsme Vám doporučili, abyste se sami příliš složitou novelou zákona o DPH nezabývali (vyjma obratu pro osoby povinné k dani kvůli registraci). 🙂 CO je důležité u daně z příjmů? Jednoznačně je zásadní, abyste včas řešili, jestli: za letošní rok použijete systém prokázaných výdajů nebo paušální výdaje, které jsou nyní vyšší! 🙂 Jde o téma „změna prokazování výdajů“. 🙂… Zobrazit více »

Dobropisy mezi společníky

Vytvořil | Září 19, 2019

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »