Sociální pojištění – nové zálohy

Vytvořil | Únor 11, 2020

Každý rok se mění zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 🙃 SOC Minimální zálohy na SOC pojištění pro letošní rok jsou stanoveny v následujících částkách – a to pro činnost: hlavní 2 544 Kč (2 388 Kč), vedlejší 1 018 Kč (955 Kč). V obou případech došlo ke zvýšení proti loňskému roku (viz údaj v závorce). NEM pojištění Zde činí minimální pojistné na nemocenské… Zobrazit více »

Zdravotní pojištění – nové zálohy

Vytvořil | Únor 10, 2020

Za kalendářní měsíc LEDEN je nutné správně zaplatit zálohy na zdravotní pojištění! 🙃 Splatnost Fyzické osoby, podnikatelé – OSVČ musí hradit zálohy za daný měsíc do 8. dne příštího měsíce. Za leden 2020, protože osmého byla sobota, je záloha splatná DNES! 🙃 Výše záloh Částka tzv. minimální zálohy je 2 352 Kč. Naše RADA Takovou zálohu musí zaplatit… Zobrazit více »

CO je nového v DPH k 1. 1. 2020?

Vytvořil | Únor 7, 2020

Minulý týden v pondělí jsme Vás upozornili, že se projednávanou novelou zákona o DPH – při zpracování daňového přiznání (a KH, SH) – nemusíte zabývat. 🙂 ALE… Není to pravda pro plnění uskutečněná v letošním roce. Řada zahraničních partnerů bude postupovat podle pravidel platných v EU, které musíme respektovat. Nikoho nezajímá šlendrián způsobený neschopností současné vlády. 🙃 Novela Proto… Zobrazit více »

Stravné a jiné náhrady v letošním roce

Vytvořil | Únor 6, 2020

Při zpracování mezd za leden nezapomeňte zkontrolovat, jak máte upravenu směrnici pro stravné za letošní rok. 🙂 Vyhláška – sazby náhrad V prosinci byla publikována s účinností od 1. 1. 2020 upravující tzv. základní náhrady při používání silničních motorových vozidel a cestovní náhrady: Na 1 km přísluší například sazba pro osobní auta 4,20 Kč. Průměrná cena pro 1… Zobrazit více »

Oprava příjmů FO 2019 vs. 2018

Vytvořil | Únor 5, 2020

Řešíme problém, jak „opravit“ daňové přiznání fyzické osoby za kalendářní rok 2018, když vykázaný příjem byl v roce loňském stornován. Dotaz Jedná se údajně – podle dotazu – o velmi malou částku 7 000 Kč. Řešení Situaci si trochu zjednodušíme 🙂, upravíme si zadání: „Storno“ v roce 2019 znamená, že částka byla vrácena. V tomto případě snížíme vykázané příjmy… Zobrazit více »

EET a žádosti zvláštní režim

Vytvořil | Únor 4, 2020

Jak jsme Vás včera informovali, skutečně začíná v únoru „EET pro všechny…“. 🙃 Oficiální start Je sice „až prvního května…“, ale je rozumné se nyní zabývat možnostmi, jak nepopulární evidenci tržeb zajistit. Papírová forma Pro některé poplatníky, především fyzické osoby, přichází v úvahu off-line režim: Hotovostní transakce se nehlásí on-line, vystaví se účtenka. Za předchozí kalendářní čtvrtletí se… Zobrazit více »

ROK 2020 ve znamení Elektronické evidence tržeb

Vytvořil | Únor 3, 2020

Navazujeme na předchozí upozornění a na začátku pracovního týdne pro Vás nemáme dobré zprávy. 🙂 EET pro všechny… Skutečně se od 1. května 2020 týká Elektronická evidence tržeb všech poplatníků, kteří podnikají, mají-li „jakékoliv“ příjmy v hotovosti… Výjimky? Je jich minimum, řešením je zrušit příjmy v hotovosti. Žádosti o papírovou formu EET? ANO, při splnění zákonných podmínek se… Zobrazit více »

Pátek není Třináctého, ale…

Vytvořil | Leden 31, 2020

DNES je skutečně „daňový den“… 🙃 Podání Daňových přiznání Je opravdu povinností zpracovat a odevzdat do konce ledna daňová přiznání k: Dani z nabytí nemovitých věcí, a Silniční dani. Splatnost? Na rozdíl od první daně, silniční daň se doplácí dnes. 🙃 Pokud byly řádně hrazeny zálohy, nebývá částka významná. Naše RADA Zkontrolujte si, jestli Vám vznikla povinnost podat… Zobrazit více »

Změny v katastru a Daň z nemovitostí

Vytvořil | Leden 30, 2020

Navazujeme, velmi krátce (z časových důvodů…), na úterní článek. Jaká je výše daně z nemovitých věcí? Samozřejmě záleží na tom, jaký nemovitý majetek vlastníte, jak je užíván. Informaci o koeficientech získáte na daňovém portálu. 🙂 A co Katastr? Finanční správa připomíná, že probíhají revize katastru nemovitostí – cílem je napravit údaje se skutečným stavem. Pokud by nastala… Zobrazit více »

Silniční daň

Vytvořil | Leden 29, 2020

Dva dny nám „všem“ zbývají na odevzdání a zaplacení silniční daně… 🙃 KDO má tuto povinnost? Jedná se o poplatníky, kteří využívají vozidla k „podnikání“, přesněji této dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jestliže: jsou registrovaná a provozovaná v tuzemsku, jsou používaná poplatníkem: DPFO k činnosti podle § 7 ZDP, DPPO, nejde-li o veřejně prospěšného poplatníka (nejsou-li jeho… Zobrazit více »