Opakujeme DPH a KH nepočkají…

Vytvořil | Květen 22, 2020

Za kalendářní měsíc duben je v pondělí 25. května termín pro tato daňová tvrzení. Nespoléhejte se na žádné sliby, benevolenci ze strany daňové správy. 🙃 Nesmyslné kontroly nepohodlných… (tj. těch, kteří nepatří do vládnoucí party) se stále opakují… 🙃 PLACENÍ? Zaplatit se musí – jestliže si včas nevyřídíte možnost posečkání daně (*). Není zákonný nárok na odklad (!)… Zobrazit více »

Bezúročná půjčka u SRO

Vytvořil | Květen 21, 2020

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali posouzení úročených půjček z pohledu: fyzické osoby, vlastníka, člena korporace, a společnosti s ručením omezeným. Pokud půjčku poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, rozhoduje o daňovém režimu její zaplacení. Bezúročná půjčka? Otázkou je, zda nevzniká v těchto případech „jiný majetkový prospěch“ na straně SRO. Naštěstí existuje konkrétní třetí věta § 23/7 ZDP… Zobrazit více »

Daně u SRO a půjčka od člena korporace

Vytvořil | Květen 20, 2020

Navazujeme na včerejší článek. Jak se daňově projeví přijatá půjčka od „vlastníka“ SRO? Daňovým nákladem, je-li taková půjčka úročena, jsou jen: Úroky zaplacené, a to podle ustanovení § 24/2/zi ZDP. 🙃 Vrácení jistiny půjčky je účtováno pouze rozvahově. Úroky „doplacené“ Například SRO zaúčtuje do nákladů úroky v roce 2019: Jsou „nedaňové“, nebyly uhrazeny, fyzická osoba „nic“ nedaní… Zobrazit více »

Daně u Fyzické osoby a půjčka vlastnímu SRO

Vytvořil | Květen 19, 2020

Doplňujeme informaci k dotazu z minulého týdne. DPFO Fyzická osoba poskytla půjčku své společnosti s ručením omezeným – předpokládáme jako „soukromá osoba“, nikoliv jako „podnikatel“ z obchodního majetku. V takovém případě se v daňovém přiznání FO: neuvádí žádná informace o jistině, 🙂 pouze se zdaní standardním způsobem, jako příjmy z kapitálového majetku v § 8 ZDP, inkasované úroky. Smlouva Vhodné je, aby byla… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty nepočká… Slibům politiků nevěřte!

Vytvořil | Květen 18, 2020

Příští pondělí je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty. Doporučujeme vše připravit co nejdříve, protože: Bláboly ze strany premiéra a ministrů nemají konce… PRAXE v daních Byly již zveřejněny kauzy, kdy správce daně místo kladného vyřízení – důvody jsou všem jasné (snad s výjimkou paní Schillerové a některých příznivců agenta StB pracujících ve… Zobrazit více »

Benefity a otázka, zda Nouzový stav je nebo není?

Vytvořil | Květen 15, 2020

Minulý týden jsme vás informovali o ustanovení platného zákona o daních z příjmů, které nabízí zaměstnavatelům poskytnout finanční benefit. Podmínka ZDP Citujeme z § 6/9/o ZDP: „….sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav…“. Jaká je/byla situace? Vzpomeňte si… Zobrazit více »

Zálohy a přehledy ZDR POJ

Vytvořil | Květen 14, 2020

Doplňujeme v tomto týdnu publikované informace k pojistnému pro osoby samostatně výdělečně činné. Jak je to se ZDR POJ? Můžeme si vše velmi zjednodušit: Platí prakticky shodná pravidla, jaká jsou popsána v článcích u SOC POJ. 🙂 K zálohám, jejich částkám, viz již dříve publikovaný článek. Termín Přehledu? Důležitá je také lhůta pro podání Přehledu za loňský rok a zaplacení… Zobrazit více »

Termín Přehledů SOC POJ

Vytvořil | Květen 13, 2020

Navazujeme na včerejší článek a související dotaz. Není sice pátek 13., jen je středa, ale máme pro vás dobrou zprávu! 🙂 KDY? V jakém termínu se musí podat přehled SOC Pojištění za kalendářní rok 2019, aby poplatník neplatil žádné pokuty? Odpověď je překvapivě jednoduchá 🙂: Přehled je nutné podat nejpozději v pondělí 3. srpna, a téhož dne musí být… Zobrazit více »

Zálohy na SOC se (ne)platí…

Vytvořil | Květen 12, 2020

Krátce reagujeme na aktuální dotaz, jak je to se zálohami na sociální pojištění v době Čínské chřipky v návaznosti na opatření k nouzovému stavu. NEmusí se platít? ANO, od března do srpna se nemusí platit žádné zálohy! 🙂 Zálohy se budou doplácet? NE, jde o absolutní prominutí konkrétních částek. ALE, odpuštění se týká hodnot odpovídajícím minimálním zálohám na důchodové… Zobrazit více »

Co (ne)platí v době Čínské chřipky?

Vytvořil | Květen 11, 2020

Přehled opatření, která již byla schválena, anebo se připravují, by měly nabízet webové stránky Finanční správy. INFO Například je k dispozici dokument „Souhrn opatření…“, ale asi vás nepřekvapí, že je z března… 🙃 Působení paní Schillerové na financích je vskutku tristní, a tak se nemůžeme divit: v jakém stavu jsou návrhy připravované na MF, jak je veřejnost informována. „25“… Zobrazit více »