Občané Česka vs. slovenský Agent

Vytvořil | Červen 11, 2019

KOLIK Miliard získal BUREŠ a spol. neoprávněně? Na tuto otázku asi nikdy nezískáme odpověď… 🙃 JAK vyplývá z auditů EU, občaně (poplatníci) z členských zemí a samozřejmě také z Česka přišli o hodně… Ztráta je dvojí, na což se zapomíná: Různými triky získané dotace (podvod s inovacemi, nepravdivé údaje o subjektech žádajících o dotace, aby… Zobrazit více »

Daňové dovolené

Vytvořil | Červen 10, 2019

Titulek je trochu zavádějící, přesto v něm je zrnko pravdy, možná i více… 🙂 Plánujete-li dovolenou, zjistěte si, jestli nemůžete čerpat finanční prostředky ze sociálního fondu (nebo FKSP), což je velmi výhodné. 🙂 Teorie Podle § 6/9/d/1 zákona o daních z příjmů je osvobozena od daně částka 20 000 Kč za tento kalendářní rok. Jedná se o nepeněžní… Zobrazit více »

Jak lze posílat zboží do ciziny (EU)?

Vytvořil | Červen 7, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz. Český plátce daně plánuje zasílat zboží do sousedních zemí, ale nechce se v žádné registrovat… 🙂 Je to možné? ANO, neboť existuje zvláštní typ pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU. 🙂 Je však nutné splnit několik podmínek daných § 8 zákona o DPH. Uvádíme některé základní parametry: Místo plnění bude v České… Zobrazit více »

Osvobozené příjmy a administrativní povinnosti

Vytvořil | Červen 6, 2019

Stále se setkáváme se zbytečnými chybami poplatníků, kteří nemají s daněmi zkušenosti, když získají nějaký osvobozený příjem. Daňové přiznání Je sice pravdou, že nemusí příjem osvobozený od daně uvádět v daňovém přiznání za rok 2018. 🙂 ALE Hlášení Bohužel se zapomíná na zvláštní oznamování takových příjmů. 🙃 Pokud je částka konkrétního příjmu vyšší než 5 000 000 Kč, musíte… Zobrazit více »

Manko a daně (DPH aj.)

Vytvořil | Červen 5, 2019

Navazujeme na článek z minulého týdne a aktuální dotaz. Manko a Daň z příjmů Na toto téma jsme skutečně uveřejnili několik článků a v mnoha případech může být tento inventarizační rozdíl uznán jako „daňový“. Novela zákona o DPH Naštěstí poslední novela zákona o DPH nic nezměnil u této problematiky, proto se můžeme odvolat na dříve publikované články. Naše… Zobrazit více »

Naše peníze a demise Agenta

Vytvořil | Červen 4, 2019

DNES se opět konají demonstrace za odstoupení pana Andreje Babiše, (česko)slovenského agenta Státní bezpečnosti. Důvodů je nekonečno…, je zbytečné je rozvádět. ALE na jeden se zapomíná, na jeho neefektivní vládnutí všichni doplácíme! 🙃 Snad nejdůležitější je však diskuse s těmi, kteří stále nedomysleli, kam agenti vedou tuto zemí. To platí, i když potvrdily drtivé volební porážky… Zobrazit více »

Další novinky v DPH

Vytvořil | Červen 3, 2019

Navazujeme na článek z minulého pondělí a doplňujeme náměty k novele zákona o DPH. Informace FinS Přehled vybraných témat podle zdrojů daňové zprávy: Obrat (2.) Poukazy (4.) Doručování daňových dokladů (5.) Základ daně (7.) Oprava základu daně (8.) Pohledávky v insolvenci (9.) Testování oprav nemovitých věcí (12.) Registrace a nové nároky na odpočet (13.) Naše RADA Několik publikovaných… Zobrazit více »

Poslední termín pro daň z nemovitých věcí?

Vytvořil | Květen 31, 2019

Je DNES skutečně poslední den pro zaplacení této daně? Nikoliv? Splátky Záleží totiž na výši této daně za letošní rok. ANO 🙃 Je-li daň maximálně 5 000 Kč, opravdu se musí nejpozději 31. května uhradit! NE 🙂 Pokud je její hodnota vyšší, platí se ve dvou splátkách, dnes a dále do 30. listopadu. Naše RADA Nejde-li… Zobrazit více »

Směna a novela zákona o DPH

Vytvořil | Květen 30, 2019

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s sebou přinesla stovky změn, některé se týkají specifických případů, čehož se týká i další aktuální nejasnost. Základ DPH u směny Jak se má správně určit základ pro výpočet daně z přidané hodnoty, resp. podle dotazu jde o následující situaci – zjednodušeně: Plátce „A“ směňuje s neplátcem, pozemky a stavby. Naše… Zobrazit více »

Manko a kompenzace v účetnictví

Vytvořil | Květen 29, 2019

Titulek není zcela přesný, můžeme si ho doplnit: „…a v daních“! 🙂 U auditovaných společností finišují práce na účetních uzávěrkách, aby bylo možné sestavit účetní závěrky a nechat vše zkontrolovat auditorem. Inventarizační rozdíly Navazujeme na již publikované články a doplňující dotaz, jestli opravdu lze manko uznat v daních. Řešení je jednoduché, postupujete podle § 58 Vyhlášky, došlo-li… Zobrazit více »