Náklady na audit jsou/nejsou daňové?

Vytvořil | Říjen 13, 2020

Navazujeme na článek ze září včetně souvisejícího dotazu: Je pro uznání nákladů na audit rozhodující, jestli byla nebo nebyla zaúčtována dohadná položka pasivní? ANO i NE… Přesnější je podle autora BLOGu účtování dohadné položky s tím, že v roce následujícím je rozdíl daňově účinný. 🙂 Někteří kolegové upřednostňují druhou variantu, do nákladů zahrnout audit až na základě předané… Zobrazit více »

Máte problémy s placením daní – požádejte o posečkání nebo splátky!

Vytvořil | Říjen 12, 2020

Ekonomická krize způsobená Čínskou chřipkou nabírá na obrátkách a opravdu není jednoduché se vypořádat s daňovými povinnostmi. Tím spíše, když vláda není schopna zajistit relevantní, rychlou a účinnou pomoc daňovým subjektům, na což všichni tvrdě doplatíme! 🙃 Existuje šance na odklad placení daní? ANO/🙂 i NE/🙃. Pokuste se projednat se svým správcem daně žádost o posečkání… Zobrazit více »

Agentova vláda a neúcta k lidským životům

Vytvořil | Říjen 9, 2020

Výsledky „činnosti“ této vládnoucí garnitury jsou vskutku tristní. 🙃 Je zcela jednoznačné, že dvojice Babiš a Vojtěch, podporovaná přisluhovači, má na svědomí současnou situaci a desítky, stovky… lidských životů… 🙃 Odstoupení od Estébáka ale nečekejme… 🙃 BLOG se věnuje daním, které samozřejmě souvisí s ekonomikou. Sledujeme-li opatření, jak řešit krizi, způsobenou Čínskou chřipkou, zjistíme, že ve vládě není ani… Zobrazit více »

Osvobozený dovoz kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | Říjen 8, 2020

Opatření související s Čínskou chřipkou pro zajištění zdravotnického materiálu, osvobození od daně z přidané hodnoty, je prodlouženo. 🙂 Osvobozený „dovoz“ Do konce října je podle sdělení Finanční správy, a to podle pravidel EU, citujeme: „V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je… Zobrazit více »

Nové zálohy na Pojistné

Vytvořil | Říjen 7, 2020

Nezapomeňte si zkontrolovat, jaká výše „nových“ záloh pro vás platí. Mělo by to být všem jasné, základní systém pro jejich výpočet je zřejmý a vychází z odevzdaných přehledů. Přesto uvádíme níže krátkou poznámku. 🙂 Přehled podán až v září Využili jste možnost „odkladu“? Platí pro vás povinnost hradit nové zálohy od měsíce následujícího – zálohu za… Zobrazit více »

Nová kniha Daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Říjen 6, 2020

Zapomeňte na chvíli na krizi způsobenou Čínskou chřipkou a neschopnou vládou… Novinky v DPH A věnujte se daním, resp. dani z přidané hodnoty, která nás, na rozdíl od daně z příjmů, provází (někoho trápí…) průběžně po celý rok. Musíme proto pečlivě sledovat neustále se měnící zákon o dani z přidané hodnoty. Autor, daňový „pamětník“, nezažil… Zobrazit více »

Zneužívání našich daní snad skončí (alespoň v krajích)

Vytvořil | Říjen 5, 2020

Drtivá porážka Agentova spolku a jeho „spolupracujících“ stran SOC DEM a KSČM dává občanům České republiky šanci na skutečně „Lepší časy…“. 🙂 Bezmezné čerpání našich finančních prostředků Jak potvrdily různé kauzy, hospodaření v krajích pod vedením stran vládní koalice bylo naprosto katastrofální. 🙃 Voliči jim vystavili jasné STOP! 🙂 Naše RADA Vážení, děkujeme za účast ve volbách a… Zobrazit více »

Vážení, záleží skutečně jen na nás…!

Vytvořil | Říjen 2, 2020

Vážení,  využijte DNES nebo ZÍTRA svého práva volit! 🙂 Můžeme vskutku svými hlasy zabránit probíhající devastaci České republiky. 🙂 „MLADÍ“, nenechte si ukrást Svobodu a Demokracii: Estébáky, Komunisty a Bolševiky, Extrémisty… „SENIOŘI“ (Kolegové…), nenechte se ovlivnit: slíbenými úplatky (z našich daní) a rouškami (kontaminovanými)… Naše RADA Každý hlas má svou váhu: lze tak demokraticky dosáhnout změny v krajích… Zobrazit více »

Otřesné zneužívání peněz z našich daní

Vytvořil | Říjen 1, 2020

NIKDO si neuměl představit, co VŠE se může stát, ČEHO je schopen Estébák a jeho lidi… 🙃 STOKA? Ukazuje se, že „brněnská stoka“ byla jen skupina amatérů… To se dá také říci o stamilionových fiktivních fakturách na reklamu spojenou s Čapím hnízdem… Střední Čechy: „Pračka“ na peníze poplatníků V režii paní hejtmanky byl vytvořen systém, jak měsíčně „snadno… Zobrazit více »

Optimalizace daní u Home Office

Vytvořil | Říjen 1, 2020

Navazujeme na článek z minulého týdne k možnostem paušalizace různých nákladů vynaložených zaměstnancem, který pracuje z domova. 🙂 Platí zákon? Na závěr výše zmíněného příspěvku jsme upozornili na publikovaný názor Finanční správy, viz  zápis Koordinačního výboru Komory daňových poradců. Jedná se sice o text z oficiálního jednání, nicméně ho nelze považovat za právně závazný. Jde o odborný názor jak… Zobrazit více »