Daň z příjmů FO a nová registrace k DPH

Vytvořil | 22 dubna, 2021

Velké úskalí čeká každý rok poplatníky daně z příjmů, kteří „až“ při podávání daňových přiznání řeší, jestli jim nevznikla povinnost registrace k DPH… 🙃 Viz aktuální dotaz.

Obrat a registrace

Zabýváme se pro zjednodušení jen obratem za leden až prosinec 2020 (správně totiž je „…za nejvýše bezprostředně předcházejících dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců…“  podle § 6/1 zákona o DPH🙃).

Jedná se o částku vyšší než 1 000 000 Kč, „obrat“, který je definován v § 4a zákona o DPH.

Fyzické osoby nerady slyší od svého daňového poradce, že

  • „Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které této osobě povinné k dani náleží za uskutečněné plnění…“.

Není proto rozhodující částka „inkasovaná“! 🙃

Naše RADA

Bohužel většina pronajímatelů (§ 9 ZDP) si dále neuvědomuje, že jsou:

  • osobami povinnými k dani,
  • neboť uskutečňují tzv. ekonomickou činnost…. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *