Náklady na audit jsou/nejsou daňové?

Vytvořil | 13 října, 2020

Navazujeme na článek ze září včetně souvisejícího dotazu:

  • Je pro uznání nákladů na audit rozhodující,
  • jestli byla nebo nebyla zaúčtována dohadná položka pasivní?

ANO i NE…

  • Přesnější je podle autora BLOGu účtování dohadné položky s tím, že v roce následujícím je rozdíl daňově účinný. 🙂
  • Někteří kolegové upřednostňují druhou variantu, do nákladů zahrnout audit až na základě předané (a vyúčtované) auditorské zprávy.

Naše RADA

V obou případech se jedná o daňové náklady.

Stejné je to u služeb poskytovaných daňovými poradci. 🙂


Pouze doporučujeme, aby byla uplatněna jednotná metodika a nebyly náklady na audit v jednom účetní období vykázány dvakrát (viz výše).


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *