Obrat v DPH a změna zdaňovacího období

Vytvořil | 12 března, 2020

Vracíme se krátce k diskusi týkající se obratu v DPH, v nichž jsme řešili povinný přechod ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období.

Co je obrat pro daň z přidané hodnoty

Musíme se řídit § 4a zákona o DPH – jde o částky v úrovni bez DPH, a to za zdanitelná plnění a také vybraná osvobozená plnění (!), s místem plnění v tuzemsku.


Novela v loňském roce pravidla zpřísnila, viz § 4a/2 pro dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku. 🙃


Kritéria pro zdaňovací období

Jsou upraveny v § 99 a násl. ZDPH.

Výhodnější kalendářní čtvrtletí je mimo jiné limitováno částkou 10 000 000 Kč za kalendářní rok.

Naše RADA

Pokud jste zapomněli v lednu přejít z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období, ač jsme vám to radili, další možnost máte až v příštím roce. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *