Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Vytvořil | 14 ledna, 2020

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části:

 • FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“ společníkovi v rámci zdaňovací období 2019 (1)?
 • Je možné zpětně založit Společnost od 1. 1. 2019 a zároveň neplatit pokutu za pozdní přihlášení k DPH u těchto dvou společníků/neplátců a přihlásit je k DPH až v rámci termínu do 15. 1. 2020 (pokud by vyfakturovali svůj díl až v prosinci za celý rok). Při kvartální fakturaci by překročili obrat už po 2.Q/2019 (2).

Řešení

(1)

Představte si, že za loňský rok „převádí“ příjmy a výdaje „hlavní“ společník ostatním 1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020… Skutečně platí, že „podíl“ na zisku/ztrátě – správně příjmech a výdajích (!) – není zpravidla sám o sobě předmětem DPH. 🙂

(2)
Jak jsme již několikrát uvedli: „každý jedná sám za sebe…“ – „starý model“ již není možné používat. 🙃


Den uskutečnění zdanitelného plnění určíte pro každého společníka podle jeho konkrétní činnosti, v tomto případě pro „hlavního“ společníka (nemají-li další aktivity).


Naše RADA

Zde jde o osoby povinné k dani, u nichž se použijí přiměřeně pravidla zákona o DPH – viz zítřejší článek.

Jeden komentář k “Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

 1. Paní Michaela

  Dobrý den,
  mám prosím dotaz ohledně EET. Jsem franchisor v oblasti kulturně-vzdělávacích služeb, a spolupracuji v rámci franchisingu pod svým obchodním jménem s několika franchisanty. Všichni franchisanti založili svoje vlastní Společnosti bez právní subjektivity (tato potřeba vychází z povahy naší produkce – náš kulturní program je možné realizovat v počtu 2 až 4 členů + další členové v technickém zázemí) – z hlediska zjednodušení vyúčtovávání služeb jsem v každém z těchto společností zároveň členem. V květnu 2020 se nás dotkne EET. Je možné, aby jednotliví franchizanti používali při vyúčtování hotovosti se zákazníkem mobilní aplikace EET na svoje i na moje identifikační číslo, a provedli tak na místě u zákazníka on-line evidenci EET jak za sebe, tak za mě? (všichni franchisanti dosud používali při inkasu svoje i moje příjmové pokladní doklady, které vyplňovali dle smluvně domluvených finančních podílů).
  Děkuji za odpověď.
  ADKA:
  Odpověď připravíme na BLOGu ještě tento týden.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *