Úroky hypoteční a komplikovanější případy (2)

Vytvořil | 17 dubna, 2018

Navazujeme na příspěvek z minulého týdne.

Prokazování

Poplatník musí být samozřejmě schopen splnění podmínek pro nezdanitelnou částku základu daně – úroky z hypotečního úvěru – prokázat. Jedná se mimo jiné v tomto konkrétním případě o následující skutečnosti. 🙂🙃


Existence dvou souběžných hypotečních úvěrů:

  • To by nemělo být problémem, ZDP uvádí různé typy úvěrů: překlenovací, doplňkové apod.
  • Více zdrojů skutečně není limitováno, jak lze dovodit přímo ze zákona o daních z příjmů – text: „…ze všech úvěrů…“.

Zajištění bytové potřeby

Tato podmínka je klíčová – jde o užívání nemovité věci „k vlastnímu trvalému bydlení…“.

Omezení finanční částky

Poplatník ještě musí myslet na limit daný ZDP v § 15. Finanční limit za celý rok je ve výši 300 000 Kč.

Finanční úřad

Jak je zmíněno v úvodu, věcné břemeno (dokazování) je na poplatníkovi, vše musí být podle Pokynu D-22 jasné:

  • „…musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a předmětnou bytovou potřebou…“.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *