Zrušení „plátcových pokladen“

Vytvořil | 1 února, 2024

Firmy si musí v lednu zkontrolovat, kolik „měly“ těchto pokladen… Jsou totiž od 1. ledna 2024 ze zákona zrušeny!

INFO

Finanční správa už v prosinci zveřejnila informaci, jak tento proces bude probíhat. Volně citujeme nejdůležitější rady:

„…Protože k zániku plátcových pokladen a zrušení jejich registrace dojde ze zákona, nebude o zrušení registrace vydáváno rozhodnutí.

V praxi to znamená, že zřizovatelé přebírají od 1. 1. 2024 všechna práva a povinnosti plynoucí z titulu plátce daně, které do 31. 12. 2023 plnila plátcova pokladna.

Není-li zřizovatel registrován jako plátce daně ve stejném rozsahu, jako jeho zrušené plátcovy pokladny, avšak jsou u něj splněny podmínky pro registraci plátce daně definovaného v § 38c zákona o daních z příjmů, vzniká mu registrační povinnost plátce daně z příjmů ze závislé činnosti podle novelizovaného § 39 zákona o daních z příjmů…“

Naše RADA

Na závěr uvádíme jeden ze vzorových příkladů.

Vyúčtování za zdaňovací období 2024 za zaměstnance, jejichž mzdy původně zúčtovávala plátcova pokladna, podávané v roce 2025
Za zdaňovací období od 1. 1. 2024 činí veškerá podání svým jménem zřizovatel zrušené plátcovy pokladny (Komora s.r.o.), svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III), DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zřizovateli zrušené plátcovy pokladny (DIČ: CZ22222222). Bude podávat pouze jedno Vyúčtování, do kterého zahrne údaje za všechny zaměstnance bez ohledu na skutečnost, že jejich mzdy původně zúčtovávala v předchozích obdobích plátcova pokladna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *