Odpisování majetku Nájemcem

Vytvořil | 2 srpna, 2018

Vztahy mezi Nájemce a Pronajímatelem jsou někdy v daních komplikované.

Největším úskalím jsou situace, kdy nájemce provádí technické zhodnocení najatého majetku.

„Vlastní majetek“

Jednodušší by mělo být posouzení hmotného majetku, který si pořídí Nájemce se souhlasem Pronajímatele. Ale pozor – vždy je nutné mít v pořádku právní dokumenty toto potvrzující: kdo a co pořizuje a hradí, jaký bude postup po ukončení nájemního vztahu atd.

Dotaz

  • Týká se plotu, který si postaví pro své účely poplatník na pronajatém pozemku.

Řešení

Jedná se o daňově odpisovanou samostatnou hmotnou věc podle § 26 a násl. ZDP – předpokládáme, že právně je vše ošetřeno: jedná se výlučně o majetek nájemce.

Doplňujeme, že výjimkou je oplocení pro zajištění lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou.

V některých případech, je-li tak smluvně sjednáno, by mohly být i časové odpisy (dočasná stavba), což je však nepravděpodobné.


Jednorázovým nákladem jsou pouze opravy již existujícího plotu.


Na dotaz proto nemáme příjemnou odpověď ve smyslu, že lze v roce výstavby plotu uplatnit všechny vynaložené výdaje jako jednorázové daňové náklady. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *